Yoga kao terapija u Ayurvedi

Yoga danas postaje jedna od najtraženijih terapija. Ona je, zapravo, sredstvo postizanja ravnoteže unutar pojedinca, koristeći asanu (pokret ili položaj tijela), pranayamu (dah) i  drishti (pozornost, fokus). Yoga je danas vrlo raširena praksa.

yoga1.png

Yoga se smatra jednom od praksi tretmana u ayurvedi danas, i to Hatha Yoga (Hatha Yoga Pradipika, Yogi Swamarama). Riječ hatha znači snažno i koristi snažne tehnike purifikacije ili čišćenja tijela. Slijedi principe Raja Yoge iz Yoga Sutri od Rishi Patanjalija. Hatha yoga je ono što većina ljudi na Zapadu smatra pod pojmom „yoge“ i najčešće je korištena u svrhu poboljšanja mentalnog i fizičkog zdravlja. Hatha yoga treba voditi prema kraljevskoj yogi ili Raja Yogi, koja kao krajnji cilj ima prosvjetljnje ili Samadhi. Mnogi danas miješaju ta dva koncepta; Hatha yoga je snažna metoda čišćenja tijela, dok se Raja Yoga koristi drugačijim metodama kojima se praktikant približava prosvjetljenju i čistoj Svijesti kroz kontemplaciju i suptilnije tehnike. Snažnije varijante Hatha Yoge, kao što su Ashtanga Vinjasa ili Bikram su generalno riskantnije jer zahtjevaju kao preduvijet dobru fizičku pripremu i spremu i, s ayurvedskog stanovišta – relativni balans Dosha u tijelu. Ako dijeta i lifestyle nisu strogo „jogijski“ pri prakticiranju snažnijih stilova Yoge, postoji opasnost od zdravstvenih poteškoća i ozljeda.

yoga4.gif

Fizičke asane i pranayame su dio Ayurvede (Upaveda). Budući da se Ayurveda bavi isključivo pojedincem, u tradicionalnom konceptu jogijske prakse, pojedinac sam vježba sa mentorom ili učiteljem Yoge jer Ayurveda zagovara adaptaciju asana i pranayama osobi i njenoj primarnoj konstituciji (Prakritiju), isto kao i uravnoteženju poremećaja koji osoba ima (Vikritiju). Stoga je vrlo važno da vaš učitelj ima saznanja o vašoj spremi i poremećajima u tijelu jer su učitelji yoge odgovorni za prenošenje znanja i educirani su o ayurvedskim konceptima te će znati prilagoditi praksu ukoliko je to potrebno.

Yoga je nastala u toploj klimi, na vlazi i visokim, tropskim temperaturama. Moramo uzeti u obzir činjenicu da se Hrvatska nalazi u sjevernom kontinentalnom pojasu i da je vrijeme 6 mjeseci u godini ispod 20 stupnjeva te se jogijska praksa treba prilagoditi vremenu. U zimskim mjesecima je vrlo važno da se tijelo zagrije i da vježbamo u toploj prostoriji jer se hladno tijelo u hladnom okruženju izlaže povredama. Isto tako, vježbe disanja (pranayame) se izvode u prozračenoj prostoriji, sa svježim zrakom.

Prema Ayurvedi, snažne prakse poput Ashtange odgovaraju Kapha konstituciji. Oni su idealnih tijela i izdržljivosti, osobito zglobova, za snažne inverzije i skokove. Ako imamo osobu Kapha konstitucije ili poremećaja, moramo znati da je za njih vrlo bitno da ne budu statični i da ne potičemo nježne i smirujuće prakse, već je vrlo važno da se znoje!

Kod osoba Pitta konstitucije je opasnost u pretjeranom pregrijavanju tijela i uma. Oni često znaju biti kompetitivni i ljute se ako je netko bolji ili im ne ide. Bitno je smirivati ih i razvijati empatiju te hladiti tijelo adekvatnim pranayamama i pristupom asani.

Vate su najosjetljivije građe i zglobova i njihov živčani i koštani sustav ne mogu dugo izdržati napore. Predugo vježbanje, sa previše pokreta i vinjasa njih isušuje iznutra, osobito ako se puno znoje i vruće im je te dodatno pojačava Vata doshu, koja je vrlo osjetljiva i brzo odlazi u disbalans (puno brže od ostale 2 Doshe).

Za sve detalje, obratite se vašim učiteljima Yoge i želim vam ugodnu i adekvatnu praksu

yoga3.jpg

.

Izdvojeno

Dobrodošli

Nemate račun?

ANĐELI I TERAPIJSKI RAD